ေမး။ ။ညာဖက္ကဇယားကိုေပးထားပါတယ္
cell အျပာကြက္မွာ rangeတန္ဖိုးထည့္လိုက္တာနဲ႔ အဝါကြက္မွာ sightတန္ဖိုးေပၚလာခ်င္လို့ပါ
ဘယ္လို formula နဲ႔ ခ်ိတ္ရင္ အဆင္ေျပမလဲသိပါရေစ ဆရာ

ေျဖ။ G4 ကေန G17 အထိ Range area ကို select မွတ္ပါ။ Data ribbon ထဲက Sort Largest to smallest (Z to A) ကိုႏွိပ္ျပီး ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ စဥ္ပါ။

B4 အကြက္မွာ =INDEX(H4:H17,MATCH(A5,G4:G17,-1)) လို႕ ရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္ပါ

21

Advertisements