၁) ပံုမွာျပထားတဲ့အတုိင္း List ႏွစ္ခုလံုးကို select မွတ္ပါ (ပထမ list ကို select မွတ္ပါ။ keyboard က Ctrl ကို ဖိျပီး ဒုတိယ list ကို select မွတ္ပါ။)

၂) Home ribbon >> Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Duplicate Values ကို သြားပါ။

၃) Dialog box တစ္ခု ေပၚလာပါမယ္။ Ok ေပးလိုက္ပါ။

(အမည္တူ ထပ္ေနတာေတြ(Duplicate ျဖစ္ေနတာေတြ)ကို color နဲ႕ highlight လုပ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။)

compare-2-lists-conditional-formatting-qt

Advertisements